Програмата

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
07:45 - 08:25 БЕЛ БЕЛ Човекът и обществото АЕ ЗИП БЕЛ /четене/
08:35 - 09:15 БЕЛ БЕЛ Математика БЕЛ ЗИП математика
09:35 - 10:15 Математика АЕ АЕ БЕЛ АЕ
10:25 - 11:05 ФВС Математика ФВС Математика ИИ
11:15 - 11:55 Човекът и природата Час на класа ИТ / Религия Музика ИИ
12:00 - 12:40 Музика СИП математ   ДБТ СИП БЕЛ