ЗАВЪРШВАНЕ НА ПЪРВИ КЛАС

26.05.2015 20:24 Христина Божилова

 

На 21.05.2015г. учениците от 1.Б клас на 41 ОУ получиха своите удостоверения за завършен първи клас. Те подготвиха и представиха на своите родители тържество, в което играха в пиеса за буквите и казаха своите стихчета , посветени на азбуката и книгите . След това по отбори участваха в състезателни игри по български език, четене и математика. През годината учениците се представиха повече от успешно в 12 състезания по различни предмети. Постигнахме 31 резултати с максимален брой точки. Имаме 1 златен и 2 сребърни медала , 7 грамоти за първо място или за отлични резултати, една парична награда, 5 участници в Националния финален тест, от които трима с грамоти за победители , трима участници на ІІ кръг в „ Любословие" . Повечето от нашите първи места са и единствени за първокласниците в училището.

По предложение на класния ръководител ръководството на 41 ОУ „ Св.П.Евтимий" награди с грамота за достойно представяне на училището следните ученици от класа: ВИКТОР, АЛЕКСАНДЪР, ЯНА , НИКИ БЕЛПЕРЧИНОВ, МАРИЯ и ЙОРДАН . Освен с много битки и победи годината завършва с нови приятелства и отлични взаимоотношения, което ни прави силен отбор с изравнени възможности. От нас зависи в бъдеще да го докажем . ДА ПОЖЕЛАЕМ НА ОТБОРА НА 1. Б ВЕСЕЛО И ЩАСТЛИВО ЛЯТО !