НИЕ И ФИЗИКАТА

03.04.2015 20:05 Христина Божилова

 

По проект УСПЕХ учениците от 1.Б клас в 41 ОУ участват в секция " Полезна и забавна математика". Посетихме по програма Политехническия музей , където те участваха в демонстративни опити по физика . Малките първокласници отговаряха много добре, разсъждаваха и даваха зрели за тяхната възраст предположения . Показаните явления и физични закони, съобразени с детската възраст бяха подкрепени с примери от заобикалящата ни действителност . Учениците разбраха защо не бива да стоят в метрото близо до перона - това е закона на Бернули . Видяха на практика какво означава статично електричество , а също как предвидливо могат да победят противниковия отбор при теглене на въже . Беше ни демонстриран Фарадеевият кафез, с помощта на който можем да се предпазим при гръмотевична буря, високо в планината . Чрез дейности и игри бяха показани и някои от законите на Нютон . Така чрез интересни участия може да се породи и интерес към трудната наука.