Представителна изява по УСПЕХ

03.03.2015 13:05 Христина Божилова

 

Учениците от 1.Б клас участват с голямо желание в заниманията на секция " Полезна и забавна математика" към проект УСПЕХ. Те подготвиха представителна изява на секцията на 25.02.2015 год. Присъстваха родители и гости. Учениците показаха какво са научили в занятията, като отборно се трудеха върху трудни задачи и защитаваха решенията си пред аудиторията . Накрая ни гостува и фокусник, който решаваше трудни загадки . Въпреки, че в проекта участва само част от класа присъстваха, решаваха задачите и се забавляваха всички ученици от 1.Б клас. Всички с нетърпение очакват и следващата изява по проекта.