УЧАСТИЕ В ДЕТСКА АРХИТЕКТУРНА РАБОТИЛНИЦА

02.11.2014 09:33 Христина Божилова

 

Учениците от 1. Б клас в 41 ОУ имаха интересно и полезно участие в работата на Детската архитектурна работилница . Показаха, че са отлично запознати с понятия като " строител" , " архитект", дори думата "макет" не ги затрудни . Работата започна предизвикателно с раздаване на желирани бонбони . Оказа се , че не всички трябва да бъдат изядени . Служеха за образуване на връзките в измислени от децата разнообразни модели от геометрични фигури,направени от клечки .След като се установи, че моделите са устойчиви, те се превърнаха в обемни конструкции. Всички получиха сертификат за качествена работа .