НИЕ И РИСУВАНЕТО

02.04.2016 16:23 Христина Божилова

 

Учениците от 2.Б клас потвърдиха тезата, че математиците стават и отлични художници. Те показаха своя художествен усет, отлични организаторски качества, трудолюбие и издръжливост. Най-напред децата се включиха в изпълнението на основния идеен проект, чиито автор беше Яна. Включиха се Евгения, Ива, Ивана, Вики, Васи и Мира.След това се разделиха на екипи и своя самостоятелна рисунка започнаха : ІІ екип- Евгения и Вики, ІІІ екип - Виктор и Калоят, ІV екип- Йоан и V екип - Ивана. Всички задружно се включваха в довършването на допълнителните рисунки и си помагаха. Издържахме на лятното слънце и направихме най- обмислените, най- ярки и трудоемки рисунки. Това се вижда от панорамните снимки, които ще видите в сайта на класа. Вероятно заслуга за това имат и часовете по изобразително изкуство, в които децата от класа много се трудят.